Velkommen til Tybjerg Privatskole

Vi søger en ny medarbejder, som skal kunne varetage skolens tyskundervisning     Stillingsopslag kan læses her 


              --------------------------------------------------------------------


               Strategiplanen Tybjerg 20:20 er vedtaget!

Bestyrelsen har netop fået et stort bifald og kæmpe opbakning til den nye Strategiplan, som blev præsenteret på skolens generalforsamling.

Strategiplanen bliver et effektivt redskab til at lade alle interessenter omkring skolen arbejde i samme retning. Planen sætter fokus på en række tydelige pejlemærker for skolens overordnede udvikling og samtidig indeholder den fem konkrete indsatsområder med mål, som søges realiseret inden 2020.

Samtidig indeholder planens operationelle del 17 konkrete handlinger, som den nye bestyrelse straks tager fat på at gennemføre i løbet af resten af 2016. Det vil således for alle forældre løbende være muligt at se hvordan bestyrelsen arbejder med handlingerne, og på hvilken måde forældrene kan være med til at bidrage til at skabe det gode skoleliv for skolens børn og unge.
Du kan læse strategiplanen her 

 

                       -----------------------------------------------------------


Vi har ledige pladser på enkelte årgange.

For yderligere information og evt. rundvisning kontakt skolens kontor på telefon 3220 0080

                        -----------------------------------------------------------

Tilsynserklæring 2016 kan læses her

                         -----------------------------------------------------------

På skolen har vi elever fra Næstved, Sneslev, Glumsø, Gelsted, Herlufmagle, Fensmark, Førslev, Haslev, Vetterslev, Tybjerg- og Svalebæk området. Der er mulighed for at benytte Flextrafik til og fra skolen.

Med venlig hilsen

Tybjerg Privatskole


Tybjerg Privatskole  •  Tybjerg Bygade 3  •  4160 Herlufmagle •  Tlf. 32 20 00 80  • E-mail: Tybjerg Privatskole